تیم خدمات تخصصی بهزیستی شهرستان بافت با حضور در روستای دهلاچین از توابع خبر به ارائه خدمات متنوع پرداختند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزستی استان کرمان به نقل از بافت کارشناسان حوزه هی تخصصی بهزیستی بافت در قالب اردوی جهادی یک روزه با حضور در روستای دهلاچین از توابع خبر به ارائه خدمت در زمینه های پیشگیری و توانبخشی پرداختند .

لازم به ذکر است این گروه با برگزاری کارگاه های آموزشی و توزیع بروشورهای آموزشی خدمات تخصصی خود را به ساکنین این روستا ارائه نمودند .