اولین دوره آزمون جامع ویژه نیروهای طرح و امریه با هدف ارتقاء سطح آموزشی و توسعه فردی پرسنل در بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این آزمون توسط دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات بصورت آنلاین و همزمان در سراسر استان برگزار شد و تمامی  نیروهای طرح و امریه بهزیستی که بیش از 45 روز از خدمت آنان باقی مانده بود در این آزمون شرکت نمودند.