جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی درخصوص گرامیداشت هفته بسیج با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی – مسئولین پایگاههای بسیج خواهران و برادران اداره بهزیستی و مشاور امور فرهنگی مدیر کل در دفتر معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه  عباس بلندی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی و بهره مندی از توان باالقوه بسیج در عرصه های مختلف جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بربرگزاری هرچه باشکوهتر هفته گرامی داشت بسیج تاکید نمود.

در ادامه این جلسه حضار درخصوص اجرای برنامه های اعلام شده از سوی بسیج ادارات به بحث و تبادل نظر پرداختند.