اولین نمایشگاه تخصصی کتاب در مرکز علمی و کاربردی علوم بهزیستی کرمان به همت انجمن علمی آسیب شناسی این مرکز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این نمایشگاه به مدت یک هفته برگزار شد و کتابهایی در زمینه روان شناسی ،علوم تربیتی,علوم اجتماعی ،معلولین ذهنی و توانبخشی در معرض دید عموم قرار گرفت .