جلسه توجیهی دو روزه اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم ( آمبلیوپی ) ویژه مربیان مهدهای کودک  شهرستان کرمان با حضور مربیان مهدهای کودک شهری و روستایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه توجیهی که به مدت دو روز در محل سالن شهید نشاط ستاد مرکزی بهزیستی برگزار شد . علاوه بر توزیع فرمها و ابزار و لواز م لازم برای اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم ، کارشناسان حوزه پیشگیری و کودکان اداره بهزیستی شهرستان کرمان توضیحات لازم را جهت چگونگی انجام معاینه اولیه با ایچارت و دستگاه بینایی سنجی ، نحوه تکمیل فرمها ، ارجاع کودکان مشکوک و… به مربیان مهدهای کودک ارائه کردند.
شایان ذکر است ، طرح کشوری پیشگیری از تنبلی چشم همه ساله از ابتدای آبانماه تا نیمه آذرماه توسط بهزیستی و با هدف معاینه چشم کودکان 3 تا 6 ساله و تشخیص بیماری تنبلی