اولین جلسه توجیهی طرح مشک  با حضور معاون امور اجتماعی، رئیس شیرخوارگاه مادر و کارشناسان شبه خانواده بهزیستی استان کرمان در محل شیرخوارگاه مادر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با تشریح طرح مشک گفت : این طرح به عبارتی مراقبت مشارکتی به منظور تامین نیازهای عاطفی کودکان فاقد والدین با صلاحیت لازم  ،از طریق سپردن به زوج های متقاضی فرزند انجام می شود .