جلسه حمایت از حقوق کودکان با حضور رئیس بهزیستی شهرستان فاریاب ، رئیس اداره آموزش و پرورش و کارشناسان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، شهرداری و کمیته امداد شهرستان فاریاب در محل اداره بهزیستی فاریاب برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از فاریاب محمد صباحی رئیس ادره بهزیستی شهرستان فاریاب بااشاره رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق کودکان گفت : چنانچه به رفع مشکلات و مسائل کودکی پرداخته نشود در آینده شاهد کودکان خیابانی و همچنین زنان و مردان بزهکار هستیم .

محمد صباحی با بیان اینکه سن کودکی سن شکل گیری شخصت می باشد اظهار داشت : با برنامه ریزی هد فمند و مستمر می توان زمینه شکوفایی استعدادهای فرزندان را فراهم نماییم .

اسماعیل پهلوان رئیس اداره آموزش و پرورش با تاکید برحمایت از حقوق کودکان عنوان کرد :  حمایت از حقوق  کودکان در سنین کودکی باعث کاهش اسیب در بزرگسالی خواهد شد واگر ما دنبال جامعه سالم  هستیم بایستی کودکان سالم وبا نشاط وآشنا با اصول ومهارت های زندگی داشته باشیم.