جلسه ساماندهی کودکان کارو خیابان با حضور مدیرکل اتباع بیگانه ، معاون بهزیستی شهرستان کرمان ، کارشناسان حوزه امور اجتماعی و اورژانس 123 و مسئولین مراکز دولتی و غیر دولتی بهزیستی درمحل سالن اجتماعات اداره اتباع بیگانه کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمدعلی محمدی معاون اداره بهزیستی شهرستان کرمان با اشاره به ورود اتباع بیگانه در کشور به عنوان میهمان گفت : با هماهنگی بین بخشی بین بهزیستی و اداره اتباع بیگانه باید به ساماندهی این افراد از جمله کودکان کار و خیابان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی رسیدگی شود .

محمدی با تاکید برشناسایی کودکان کار و خیابان از طریق بانک اطلاعات جامع اظهار داشت :  قطعا بانک اطلاعات اتباع بیگانه  جهت شناسایی و ارائه خدمات بهتر به کودکان کار وخیابان بسیار موثر است .