جلسه ستاد مناسب سازی با حضور معاونین و کارشناسان مرتبط با موضوع در دفتر معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان با هدف مناسب سازی ابنیه و اماکن مربوط به بهزیستی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان دراین جلسه مهندس نخعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی با اشاره به فعالیتهای انجام شده گفت : از ارگانها و سازمانهای فعال و پیگیر این بحث می توان به فعالیت و همکاری قابل تقدیر بانکها اشاره نمود که با مناسب سازی و ایجاد امکان دسترسی حداقلی معلولین به خدمات فعالیت قابل قبولی داشته اند.

وی مناسب سازی اماکن مربوط به بهزیستی را که خدمات خود را ویژه گروههای مختلف معلولین و سالمندان ارایه می نمایند الزامی دانست و افزود : باید مراکز غیر دولتی چون مراکز مشاوره که به معلولین نیز علاوه بر دیگر مراجعین عادی خود خدمات ارایه می نمایند ،مناسب سازی شوند .
در این جلسه پس از طرح دیدگاه ها و پیشنهادات اعضا،تمدید مجدد پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی با تأکید بر مناسب سازی ،برنامه ریزی برای طرح موضوع مناسب سازی در شورای اداری استان ، انجام اقدامات لازم برای مناسب سازی ساختمانهای بهزیستی که تاکنون مناسب سازی نشده اند ، استفاده از نقطه نظرات افراد معلول در جلسات دیگر مناسب سازی، از جمله مصوبات این جلسه بود .