جلسه ستاد مناسب سازی محیط های شهری و اماکن عمومی با حضور اعضاء در محل استانداری کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه که با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست معاون عمرانی استانداری برگزار شد ، گزارشی از روند مناسب سازی محیط های شهری و اماکن عمومی در سطح استان و شناسایی ساختمانهای مناسب سازی نشده دولتی توسط حدادیان معاون پشتیبانی بهزیستی ارائه شد. در ادامه این جلسه و پس از ارائه توضیحات معاون عمرانی استانداری ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مدیرکل دفتر فنی استانداری مقرر شد تا جلسات کمیته های مناسب سازی شهرستانها همچون سال 91در سال جدید نیز به صورت منظم و با حضور فرمانداران با جدیت برگزار شود. بانکها نیز موظف شدند تا در سال جدید اجرای پروژه اتوبانک ( خود پردازهای مناسب سازی شده قابل استفاده از درون خودرو بدون نیاز به پیاده شدن از اتومبیل ) را در سال 92 در دستور کار خود قرار دهند ، همچنین مقرر شد تا تابلوهای ویژه توقف خودروی معلولین بیشتری در نقاط پر تردد و شلوغ شهر نصب گردد. باتوجه به شناسایی ساختمانهای دولتی و عمومی مناسب سازی نشده ، مقرر شد تا تمهیدات لازم درخصوص چگونگی اجرای حداقل مناسب سازی برای این ساختمانها اتخاذ شود.