جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی رفسنجان با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رفسنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه راههای جلب مشارکت های مردمی و بهره مندی از ظرفیت های غیر دولتی برای کمک به نهادهایی چون بهزیستی در انجام خدمات تخصصی ، تأمین درمان ، اشتغال و مسکن مددجویان مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث ویژه مربیان مهدهای کودک رفسنجان

دوره آموزشی پیشگیری از حوادث ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک در رفسنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دوره آموزشی که بیش از 50 نفر از مدیران و مربیان مهدهای کودک شهر رفسنجان حضور داشتند آموزشهای لازم توسط مدرس این دوره درخصوص پیشگیری از حوادث به شرکت کنندگان ارایه شد.