جلسه شورای مشارکت های خیرین با حضور رئیس اداره بهزیستی فاریاب ، معاون کمیته امداد امام خمینی ، مدیر عامل خیریه آوای هلیل و جمعی از مسئولین محلی در محل سالن اجتماعات کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فاریاب برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این جلسه در راستای محرومیت زدایی و شناسایی کودکان محصل یتیم  و دارای سرپرست با معلولیت 60درصد  (با شرایط خاص) تشکیل شد.

محمد صباحی رئیس بهزیستی فاریاب با اشاره به وجود استعدادهای درخشان در بین دانش آموزان بهزیستی و کمیته امداد گفت : باید استعدادها را شناسایی و زمینه پیشرفت آنان را فراهم نماید.

وی اظهار داشت :  با توجه به عدم بضاعت مالی جامعه هدف  و عقب  ماندن از چرخه تحصیل  و هدر رفتن استعدا های درخشان شهرستان مقرر شد که 40 نفر از دانش آموزان ممتاز تحت پوشش بهزیستی این شهرستان  شناسایی و جهت بورسیه  به موسسه خیریه دارالاکرام معرفی  گردند.