جلسه که  با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی ، اعضا شورای  معاونین با طرح موضوعات مختلف در خصوص مسایل و مشکلات بهزیستی در شهرستان کوهبنان و ارایه راهکار  همراه بود ،بهره مند رئیس اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان به ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده در این شهرستان و مشکلات موجود پرداخت .
در این جلسه ، مصوب شد تا اجرای طرحهای  محب ، آموزش مهارتهای زندگی در مقطع راهنمایی به صورت پایلوت استانی در شهرستان کوهبنان اجرا شود.
همچنین مقرر شد تا به منظور ایجاد مراکز فیزیوتراپی،مشاوره ،مشاوره ژنتیک ترک اعتیاد و DICبا همکاری فرمانداری افراد واجد اشرایط شناسایی تا برای طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از بهزیستی معرفی شوند گفتنی است.
پیش از برگزاری جلسه شورای معاونین دکتر عباسی و توکلی  فرماندار و صالحی نیا امام جمعه کوهبنان در نشستی مشترک به بررسی مسایل  پیش روی این سازمان پرداختند.