جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  استان کرمان به میزبانی بهزیستی با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اهداف شکل گیری بهزیستی در سال 59 در جمهوری اسلامی ایران به تشریح فعالیتها و اقدامات بهزیستی در راستای خدمت به افرادی که نیازمند یاری می باشند پرداخت و گفت: فعالیتهای بهزیستی با توجه به گسترش خدمات قابل ارایه از قبل از تولد تا دوران پیری همراه تمامی افراد جامعه می باشد .

وی افزود: اولین خدمات قابل ارایه به تمامی اقشار جامعه مشاوره قبل از بارداری و ازدواج به افراد و پیش از آنکه نوزاد متولد شود ، آغاز می شود و در طول عمر تا دوران سالمندی ادامه می یابد.
وی با اشاره به 52 مأموریت محوله بر عهده بهزیستی افزود: راه اندازی اورژانس اجتماعی ،ارایه خدمات به کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست،سالمندان ،معلولین ،بیماران روانی مزمن ،پیشگیری از بروز و شیوع معلولیتها ،آسیبهای اجتماعی و اعتیاد و … گوشه ای از اقدامات بهزیستی به جامعه هدف خود می باشد.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان ادامه داد : ارایه خدمات به جامعه هدف علاوه بر نگهداری افرادی چون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز شبه خانواده ، بیماران روانی در مراکز نگهداری از این بیماران و سالمندان در سرای سالمندان ،شامل تأمین مسکن ،پرداخت هزینه های درمان ،تحصیل وکمکهای موردی و پیگیری جهت اشتغال، اقدامات توانبخشی ،تهیه و توزیع  وسایل کمک توانبخشی مانند ویلچر ،واکر ،سمعک  و از همه مهمتر توانمند ساز ی مددجویان  می باشد.
دکتر عباسی پرداختن بهزیستی به مسایل فرهنگی ،دینی و مذهبی جامعه هدف خود را در کنار ارایه خدمات حمایتی و تخصصی از اولویتهای مهم کار این سازمان برشمرد.
در ادامه این جلسه پس از تشریح اقدامات بهزیستی توسط دکتر عباسی ،رحمانی مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز به نمایندگی از دیگر اعضاء شورا با تقدیر از فعالیتهای چشمگیر و تخصصی بهزیستی در استان کرمان  ، به پتانسیل و امکانات چشمگیر دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در استان کرمان اشاره کرد  و گفت : با برقراری تعاملات بیشتر بین بخشی می توان زمینه های مطلوبتر ارایه خدمات به عموم مردم  را توسط این دستگاهها فراهم نمود.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه مسایل مربوط به بیمه مددجویان بهزیستی ،اشتغال ،پرداخت تسهیلات بانکی ،حرفه آموزی و … مددجویان بهزیستی مطرح و از سوی مدیران دستگاههای عضو توضیحات لازم ارایه شد و مقرر  گردید تا پیگیری های لازم به محوریت بهزیستی تا حصول نتیجه توسط دبیر خانه شورا و با همکاری دستگاههای مربوطه صورت گیرد .