در راستای برگزاری جلسه پیشگیری از وقوع جرم ودر پی پیگیری مطالب مطروحه از سوی کارشناسان شرکت کننده در این جلسه مدیرکل بهزیستی استان کرمان در نشستی تخصصی با اعضاء هیات مدیره جامعه سردفتران ثبت ازدواج و طلاق استان کرمان جهت بحث وتبادل نظر درخصوص راهکارهای  رفع موانع پیش روی اجرای تفاهم نامه های منعقده و مشاوره ژنتیک و آموزش قبل از ازدواج  زوجین جوان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین نشست که با محوریت بررسی طرحهای اجتماعی بهزیستی استان و تفاهم نامه های تنظیمی و درحال اجرای بهزیستی استان در حوزه پیشگیری از معلولیتها برگزار گردیده بود،  سر دفتران حاضر در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از پیشنهاد و اجرائی کردن طرح فوق بر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی علی الخصوص درحوزه پیشگیری از معلولیتها که بی شک خود می تواند منشاء آسیب در سایر حوزه های فردی ، خانوادگی و نهایتاً اجتماعی گردد به تشریح روند ثبت ازدواج در دفترخانه ها پرداخته و با بیان مشکلات و موانع و نیز عوامل تأثیر گذار بر سرعت بخشیدن به اجرایی شدن طرح ها و تفاهم نامه های فوق پیشنهادات جامعی را مطرح نمودند و براین نکته تاکید کردند که کوتاه کردن مسیر مراحل قانونی ثبت واقعه ازدواح خود می تواند یکی از بهترین ابزارها در امر تسهیل ازدواج قشر جوان جامعه باشد.

و با تاکید بر موثر بودن آزمایشات و کلاسهای  توجیهی و مشاوره های پیش از ازدواج که بطور قانونی قبل از ثبت ازدواج باید طی گردد خاطر نشان کردند افزودن بحث مهم و حیاتی مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج به منظور پیشگیری از تولد نوزادان معلول در خانواده ها بسیار پسندیده و ضروری است .

لذا باید تلاش گردد با کوتاه کردن مسیر و نیز تجمیع خدمات مشاوره ای و آموزش زوجین قبل از ازدواج و نیز سهل الوصول نمودن دسترسی به اماکن ارائه دهنده خدمات فوق ، زوجین را ترغیب به استفاده از این امکان فراهم شده نمود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز ضمن تایید مطالب فوق بیان داشت در راستای رسالت ذاتی بهزیستی در امر پیشگیری و ارائه خدمات اجتماعی طرح فوق به همراه طرحهای دیگری که در مراحل مختلف اجرائی شدن قرار دارند طراحی گردیده و پس از طی مراحل کارشناسی در بهزیستی استان کرمان با همکاری نهادهای ذیربط جهت اجرائی شدن وارد مرحله اجرا گردیده است و بی شک وجود مشکلاتی از قبیل پراکندگی مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی پیش از ازدواج و همچنین هزینه های آزمایشات ژنتیک در صورت لزوم ، یکی از مشکلات زوجین جوان است که این مهم نیز با طراحی و تجهیز مراکز مربوطه و همچنین طراحی ساز و کار رفع مشکلات هزینه ای این طرح برای زوجین نیازمند به زودی و به بهترین شکل ممکن مرتفع خواهد گردید تا به یاری خداوند متعال من بعد شاهد تولد نوزاد معلول در خانواده های جامعه اسلامی خود نباشیم و قطعاً همراهی و همکاری زوجین در این خصوص از یک سو و از سوی دیگر حمایت و خدمت رسانی مطلوب نهادهای مربوطه در محقق شدن این مهم و دست یابی به جامعه ای با کمترین مشکل معلولیتی دور از دسترس نخواهد بود.