جلسه هم اندیشی و توجیهی مراکز شبانه روزی توانبخشی با حضور مدیر کل ، معاون و کارشناسان توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، رئیس اداره پذیرش و همانگی بهزیستی ، مسئول دفتر حقوقی و مدیران مراکز شبانه روزی در محل سالن شهید ارشاد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این جلسه در خصوص تبادل نظر پیرامون مشکلات پذیرش در مراکز ، مسائل حقوقی افراد مقیم مراکز ، مسائل اعتباری و نکات آئین نامه مراکز از جمله توجه ویژه به استانداردهای ایمنی ، بهداشتی ، تجهیزات ، مناسب سازی و مقررات عمومی  برگزار شد

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی جامعه گفت : مراکز باید با توجه به شرایط موجود ، همدلی ، تعامل شایسته و تدبیربه حل مشکلات و حمایت از توانخواهان بپردازند .

علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با تشریح سیاست های حوزه معاونت توانبخشی خواستار مدیریت ترخیص افراد واجد شرایط از مراکز شبانه روزی و در واقع مدیریت صحیح یارانه های تخصیص داده شده به مراکز برای توانمندسازی توانخواهان شدند .

وی در ادامه با تاکید بر توجه ویژه مراکز به رعایت استانداردهای فضاها عنوان کرد : برای پیشگیری از آسیب و حادثه برای توانخواهان باید تجهیزات و سیستم های ایمنی مورد بررسی قرارگیرد .