سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بافت میزبان مسئولین شهرستانی و رئیس هیأت ورزشی ناشنوایان استان و جمعی از خیرین به منظور بررسی و تبادل نظر جهت رفع مشکلات ورزشی ناشنوایان در منطقه بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بافت الهام خالویی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافت با ارائه گزارش از وضعیت معلولیت ناشنوایی در منطقه بافت رابر و ارزوئیه به تشریح فعالیتها و برنامه ریزیهای انجام شده جهت برگزاری مسابقات نیمه نهایی فوتسال ناشنوایان استان پرداخت .

در ادامه مولا رئیس هیات ورزشهای ناشنوایان استان با تشریح وضعیت ورزشی ناشنوایان در سطح استان  و تقدیر از حامیان فعالیتهای معلولین اظهار داشت :باید برای رفع مشکلات موجود و حمایت هرچه بیشتراز معلولین فعال و ورزشکار در سطح استان تلاش کنیم .

در پایان جلسه فوق مقرر گردید با تشکیل ستادی به منظور ساماندهی وضعیت معلولین ناشنوا در مناطق ذکر شده حمایتهای لازم و کامل تر از این قشر از معلولین صورت پذیرد.