کمیته نظام پیشنهادات سازمان بهزیستی استان کرمان برای بررسی یازده پیشنهاد رسیده تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه که به ریاست دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی و با حضور کلیه اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت پشتیبانی برگزار شد . دکتر عباسی طی سخنانی با تاکید بر استفاده هرچه بیشتر از نظرات و پیشنهادات تمامی پرسنل بهزیستی ، اطلاع رسانی به تمامی کارکنان حتی کارکنان شاغل در دور ترین مراکز و مجتمع های تابعه بهزیستی کرمان را با هدف بهره مندی از توان فکری و نظری آنان را خواستار شد.

رئیس کمیته نظام پیشنهادات بهزیستی کرمان در ادامه گفت : باید زمینه را برای طرح آسان نظرات و پیشنهادات همکاران آماده و فراهم کنیم تا هرکس که احساس می کند می تواند دراین مسیر قدمی بردارد دچار سر درگمی نشود.
وی خطاب به اعضاء افزود: البته این وظیفه شماست که تمامی پیشنهادات را دریافت نمائید و پس از بحث اولیه و بررسی کارشناسانه در کار گروه تخصصی کمیته نظام پیشنهادات در صورت تصویب برای عملیاتی شدن آن پیشنهاد و در نظر گرفتن امتیازات لازم قانونی برای پیشنهاد دهنده اقدام نمائید.
دکتر عباسی فایده اصلی فعالیت مستمر کمیته نظام پیشنهادات را پویایی پرسنل و برانگیختن حسن مشارکت ایشان در بهبود روند کاری سازمان عنوان کرد.
برپایه این خبر درادامه این جلسه دبیر کمیته نظام پیشنهادات گزارشی از یازده پیشنهاد رسیده به کمیته ارائه نمود که پس از آن با قرائت شرح سه پیشنهاد اعضاء به بررسی پیشنهادات پرداختند که درنهایت یک پیشنهاد برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد ، یک پیشنهاد بدلیل مغایرت با قوانین غیر قابل اجرا تشخیص داده شد و یک پیشنهاد نیز به دلیل درحال اجرا بودن آن از سنوات گذشته از دستور خارج شد.