دوره آموزشی آشنایی با  نرم افزار مشاوره در محل مرکز آموزش بهزیستی کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، این دوره آموزشی آشنایی با  نرم افزار مشاوره جهت ثبت آمار و اطلاعات مراکز مشاروه و با حضور 25 نفر از مسئولین  مراکز مشاوره  تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان کرمان برگزار شد.
گفتنی است در پایان این دوره آموزشی که به همت معاونت پیشگیری و به مدرسی مهندس محسن قاسم پور انجام شد ، به سوالات حاضرین پاسخ لازم ارایه گردید .