دوره بررسی دستور العمل ها و تفاهم نامه های تأمین مسکن معلولین و مددجویان  با همت دفتر مسکن معاونت مشارکتهای بهزیستی  استان کرمان و با حضور کلیه کارشناسن مسکن ادارات بهزیستی در سراسر  استان  برگزار گردید.
دراین دوره که با حضور صادق زاده مدیر کل بهزیستی و به مدرسی مهندس رضا غنضفری مقدم و مهندس محمدی معاون مسکن روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزرا شد ،صادق زاده مدیرکل بهزیستی طی سخنانی در ابتدای جلسه به اهمیت تأمین مسکن مددجویان به منظور فراهم نمودن رفاه و آسایش این افراد  کرد و گفت : تهیه و تأمین مسکن برای مددجویان بهزیستی یکی از فعالیتهای اصلی این سازمان است .

وی با اشاره به فعالیتهای کارشناسان مسکن در بهزیستی کرمان و فراهم آمدن شرایط خانه دار شدن تعداد زیادی از مددجویان افزود : با توجه به پیگیری فعالانه دفتر مسکن معاونت هماهنگی  موسسات غیر دولتی ،مشارکتها و اشتغال بهزیستی کرمان این استان دراین زمینه یکی از فعالترین استانهای کشور می باشد .
وی اظهار امید واری کرد  با همکاری و هماهنگی سایر ارگانه و استفاده از امکانات و پتانسلیهای بخش غیر دولتی در بحث مسکن همچنان در مسیر این خدمت رسانی به مددجویان و معلولین بهزیستی بیش از گذشته موفق باشیم .