دوره آموزشی توانبخشی افراد دارای آسیب نخاعی با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، کارشناسان حوزه توانبخشی ادارات بهزیستی منطقه 2 کشوری در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان به مدت دو روز برگزا شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان در این دوره آموزشی در خصوص آسیب شناسی افراد دارای آسیب نخاعی –  نحوه پرستاری از این افراد و همچنین نقش فن آوری های نوین در افراد دارای آسیب نخاعی توضیحاتی ارائه نمود .

در دوره آموزشی توانبخشی افراد دارای آسیب نخاعی مشکلات تغذیه ای و راه حل های آن در افراد دارای آسیب نخاعی – آشنایی با حرکات اصلاحی و وسایل کمک توانبخشی برای این  افراد و همچنین آشناییی با روش های بهبود وضعیت روانشناختی نیز توسط مدرسین آموزش داده شد .