دوره آموزشی زوج درمانی و حل تعارضات زناشویی در بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دوره آموزشی زوج درمانی و حل تعارضات زناشویی با حضور پیش از 40 نفر از مشاوران و روانشناسان شهر کرمان طی سه روز در حال برگزاری می باشد.
برپایه این خبر نوید اله نوری مدرس این دوره آموزشی با تاکید بر تکنیک های رفتاری ، شناختی و ارتباطی به شناسایی تعارضات زناشویی از بعد آشکار و پنهان پرداخت و درخصوص خوشه های شخصیتی افراد و تعارضات وابسته به آن مطالب لازم را مطرح نمود.