به همت دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی استان کرمان ، دوره آموزشی 2 روزه ای ،تحت  عنوان مدیریت عملکرد در بهزیستی کرمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه دکتر صادق زاده با اشاره به حساسیت نحوه عملکرد در سازمانهایی که فعالیتهای اجتماعی انجام می دهند گفت: داشتن عملکرد شفاف و قانونی در این سازمانها بسیار حائز اهمیت و حیاتی است چرا که عدم فعالیت قانونی و شفاف و علمی در این ارگانها تأثیرات مخرب و بعضاً بلند مدتی در سطح جامعه خواهد داشت که جبران آن بسیار زمان بر و بعضاً غیر ممکن خواهد بود .

مدیر کل بهزیستی کرمان افزود : برگزاری این نوع دوره های آموزشی سطح نظارت بر فعالیتهای گسترده سازمان بهزیستی را ارتقاء داده و در راستای سیاستهای کلی سازمان، فعالیتهای پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از بروز خطا و یا خدای ناکرده فساد فراهم می آورد.
 وی با بیان اینکه اقدامات غیر علمی بدلیل عدم آگاهی تأثیراتی بر لایه ها مختلف جامعه در بعد آسیبهای اجتماعی بجا می گذارد اظهار داشت :باید با انجام اقدامات علمی و اساسی از بروز مشکلات در آینده پیشگیری کنیم.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند آموزش بر توان نظارتی و پیشگیرانه همکاران سازمان افزوده شود و شاهد پیشبرد اهداف سازمان بدون بروز خطا و به بهترین و موثرترین نحو باشیم.
در ادامه مهندس نخعی معاون پشتیبانی بهزیستی استان کرمان نیز ضمن تقدیر از تلاش همکاران در نظارت موثرتر بر فعالیتهای مراکز و عملکرد واحدهای تابعه سازمان تأکیدکرد :لازم است نحوه نگاه به عملکرد سازمان و نظارت بر فعالیتها تغییر یافته و به سوی نظارت علمی دقیق و پیشگیرانه حرکت نماییم و با افزایش توان سیستم نظارتی و روشهای نظارت بحث نظارت و پشگیری توسعه یابد به نحوی که اجازه بروز خطا داده نشود.
گفتنی است این دوره آموزشی با حضور روسای ستادی و شهرستانی و کارشناسان مدیریت عملکرد طی دو روز در کرمان برگزار می گردد.