در راستای طرح بروز رسانی اطلاعات کارشناسان امور کودکان ادارات بهزیستی شهرستانهای استان دوره آموزشی دو روزه ای جهت بررسی و بومی سازی بخشنامه های جدید و دستور العملهای تأسیس و همچنین بازدید دوره ای کارشناسان  از مهدهای درحال فعالیت سطح استان بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور مدیرکل ،معاون امور اجتماعی و جمعی از کارشناسان امور کودکان ستادی و  شهرستانها برگزار شد ،  صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان بر ضرورت برگزاری این دوره های اموزشی تأکید کرد . گفت: آگاهی از بخشنامه ها و دستور العملهای جدید و بروز بودن اطلاعات علمی مرتبط با مسئولیت کارشناسان علاوه براینکه موجب ارتقاء سطح فکری و توانمندی کارشناسان خواهد شد بلکه به عنوان یکی از ابتدایی ترین وظایف نیز بشمار می رود.
وی با بیان اینکه عدم آگاهی از مسائل علمی روز بر نحوه برخورد و عملکرد مسئولین تأثیرات بسزایی دارد افزود: عدم اطلاع علمی  موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به خانواده ها و به دنبال آن جامعه خواهد داشت.
مدیر کل بهزیستی  نشاط و سلامت اجتماع را از بعد رفتاری و روانی به سلامت رفتار و روان تک تک افراد جامعه دانست و گفت :  پایه و اساس سلامت روان در دوران کودکی و درخانواده ها شکل می گیرد.
صادق زاده حضور کودکان در مهدهای کودک در ساعاتی از روز که اصلی ترین ساعات آموزش آنان می باشد را بسیار مهم و حساس برشمرد و اظهار داشت: چنانچه آموزش در مهد های کودک مورد توجه و دقت مسئولانه قرار نگیرد می تواند پایه و اساس رفتار ناصحیح جوانان و بزرگسالان آینده جامعه را بنا نهد که این خود خطرات و مشکلات بالقوه زیادی را در پی خواهد داشت .
وی  نظارت و رسیدگی به نحوه آموزش رفتار و مسائل مهم از جمله آموزه های دینی و تربیتی در کنار سایر آموزشهای متناسب سن کودکان را امری ضروری و مهم عنوان کرد و گفت : تنها با حضور عالمانه و کارشناسی  دقیق در بحث نظارت بر مهدهای کودک و کنترل رفتار و نحوه آموزش مهدهای کودک می توان سلامت رفتاری آینده سازان این کشور را تضمین کرد.

در پایان صادق زاده با تأکید بر  مسئولیت خطیر کارشناسان در حوزه امور کودکان  یادآور شد انجام درست و به موقع وظایف کارشناسی مسئولین مربوطه در شهرستانها بطور مرتب و با وسواس و جدیت پیگیری و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.