دوره آموزشی هدفمند کردن یارانه ها و آشنایی با بیمه ویژه مدیران ،معاونین و کارشناسان مسئول ستادی و روسای شهرستانهابهزیستی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی در ابتدای این دوره آموزشی دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت : از آنجا که این طرح به منظور حمایت از محرومین و برقراری عدالت از اهداف دولت خدمتگزار نهم و دهم می باشد وظیفه ما کارکنان بهزیستی است که در اجرای این طرح تمام همت و تلاش خود را بکار گیریم .

 


وی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی دولت حمایت از محرومین و کسانی است که با مشکلات اقتصادی روبرو می باشند، اظهار داشت : طرح هدفمند کردن یارانه ها  که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز می باشد ، باید بسیار جدی گرفته شود .

دکتر عباسی خطاب به مدیران ارشد بهزیستی کرمان گفت : کوتاهی در مسیر اجرایی نمودن طرح هدفمند سازی یارانه ها و قصور در فراهم نمودن بستر لازم برای بهره مندی جامعه هدف بهزیستی از این طرح بزرگ ،از سوی کارگزاران بهزیستی در استان کرمان قابل قبول نیست .

وی افزود : همه ما به عنوان مدیران دولت دهم موظفیم تا تمام توان خود را برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح بکار گیریم چرا که اجرای سریع و دقیق آن ما را برای دستیابی به عدالت اجتماعی و رفاه مطلوب در جامعه یاری خواهد کرد.
در ادامه دکتر صفوی مدرس این دوره آموزشی با تقدیر از سازمان بهزیستی به واسطه بر گزاری چنین دوره آموزشی گفت : سازمان بهزیستی در برگزاری این دوره از اولین سازمان هایی است که اقدام به برگزاری این دوره آموزشی نموده است  که این نشان از توجه مدیر به اجرای طرحها و مصوبات دولت می باشد .
وی افزود : طرح هدفمند کردن یارانه ها طرحی است که تمام همت و تلاش مدیران و کارکنان دولت را می طلبد.
گفتنی است این دوره آموزشی صبح و عصر برگزار شد که در صبح آموزش هدفمند کردن یارانه ها و عصر آشنایی با بیمه ها آموزش داده شد.