دوره آموزشی ویژه پرسنل شاغل در مراکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف مواد با حضور سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی کرمان  و کارشناسان این حوزه  در محل دانشکده علوم بهزیستی کرمان برگزار شد  .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی نخعی سرپرست معاونت حوزه پیشگیری بهزیستی کرمان در افتتاحیه این دوره آموزشی با اشاره به تعامل مناسب خانواده ها و جامعه با افراد بهبود یافته گفت : آموزش مهارت های زندگی و توجه ویژه به وضعیت جسمانی و روحی این افراد لازمه ترک دائم و موفقیت در افراد بهبود یافته می شود .

نخعی مصرف مواد را تهدیدی جدی برای سلامت افراد دانست و اظهار داشت : این افراد به دلیل وابستگی به مواد مخدر در اجتماع بسیار آسیب پذیر می باشند .

لازم به ذکر است در حال حاظر د استان کرمان 36 مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف مواد که دارای مجوز از سازمان بهزیستی می باشند تحت نظارت حوزه معاونت امور توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی اسان کرمان فعالیت می نمایند .

در ادامه مدرس این دوره به آموزش مبحث مورد نظر پرداخت