دوره آموزشی کودکان امروز به همت مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و با حضور مدیران ، مربیان و والدین کودکان مهدهای کودک استان کرمان در محل فرهنگسرای ماه بنی هاشمی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی زاده استاد این دوره آموزشی  ،با بیان اینکه با کودکان با زبان کودکانه صحبت نماییم عنوان کرد : اگر به هر دلیلی  مرتب به کودکان امر و نهی شود اصولا خلاف آن چیزی که والدین می خواهند انجام می دهد .

مهدی زاده با اشاره به خانواده های موفق گفت : پدر و مادر باید از صمیم قلب کودک را دوست داشته باشد و برای انجام کاری یا دوست داشتن ، هیچ موقع شرط تعیین نکند  و همچنین پدر و مادر موفق یک مربی واقعی می شود .

وی با تاکید بر شکوفایی استعدادهای فرزندانمان اظهار داشت : با امر و نهی بی مورد  ،خلاقیت را از فرزندان میگیریم و فرصت فکر کردن ، تصمیم گرفتن و راه رفتن در مسیر انتخابی را از او دریغ می نماییم .

ایشان خاطر نشان کرد : از زمانی که دخالت کردن پدر ومادر شروع می شود کودک به سوی نا کجا آباد می رود.قیمتی ترین بچه های کلاس بی تربیت ترین بچه ها هستند .

ورود به سن 7 سالگی پایان تربیت پذیری است وقتی کودکی تا این سن تربیت نشده از تربیت پذیری دورمانده واگر در 10 سالگی بخواهیم وی را تربیت کنیم 5 سال طول می کشد تاایرادات رفع شود.