دوره اموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی و ارائه پیشنهاد با هدف افزایش و اطلاعات همکاران و کارشناس مسئولان واحد ها در ادارات بهزیستی عضو شورای منطقه ای 5 ( جنوب کرمان )با حضور قائم مقام مدیر کل و رئیس مرکز هم اندیشی های علی و پژوهشی بهزیستی استان کرمان در محل سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی جنوب برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این دوره 40 نفر از کارکنان ادارات بهزیستی جنوب کرمان با هدف آموزش نحوه تدوین برنامه عملیاتی و ارائه پیشنهاد طبق اصول علمی شرکت داشتند .