به همت اداره کل بهزیستی استان کرمان و همکاری دانشگاه علوم پزشکی سمینار دو روزه ژنتیک و بیماریهای عصبی و عضلانی در چهارمین روز از دهه مبارک فجر  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین سمینار که به مدت دو روز برگزار شد، مقالاتی با موضوعات بیماریهای عصبی ، عضلانی وراثتی ، نشانگان تشخیصی بیماریهای نوروژنتیک در MRI ، رویکرد تشخیص بیماری های دیستروفی عضلانی ، تکنیک های ژنتیکی تشخیصی در بیماری های عصبی ، عضلانی ، رویکرد تشخیص بیماری های متابولیک و توانبخشی در بیماریهای عصبی ، عضلانی ارائه شد.