به مناسبت هفته بزرگداشت از سالمندان و به منظور برنامه ریزی جهت تکریم منزلت سالمندان شورای سالمندان در شهرستان منوجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین شورا بر همکاری ادارات مختلف جهت برنامه ریزی و انجام طرحها و برنامه های مختلف ویژه نکو داشت مقام سالمند و ارتقاء جایگاه تکریم سالمندان در جامعه تأکید شد.

گفتنی است سخنرانی رئیس اداره بهزیستی منوجان در خطبه های نماز جمعه با موضوع ساماندهی بهبود سطح زندگی و تلاش برای افزایش شاخص سلامت در سالمندان و همکاری برای حضور سالمندان درجامعه و تکریم آنان ، بازدید از منازل تعدادی از سالمندان به همراه مسئولین شهر و برگزاری همایش سالمندان در شهرستان منوجان به همراه ایجاد ایستگاه معاینات پزشکی از برنامه هایی بود که بمناسبت هفته تکریم از سالمندان برگزار شد.