همه مسئولین بهزیستی به دنبال رویکردهای علمی و پایدار در امر استقلال بخشی پایدار و بازپیوند مددجویان به جامعه و خانواده ها هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان جلسه شورای معاونین بهزیستی استان با حضور نحوی نژاد معاون توانبخشی و سراج مدیرکل توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور در محل دفتر مدیرکل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

دراین جلسه عباس صادق زاده  مدیرکل بهزیستی ضمن خیر مقدم به میهمانان و تشریح رسالت بهزیستی گفت :  دنبال کردن رویکردهای علمی به منظور استقلال بخشی به مددجویان و جامعه هدف در استان ها و شهرستان ها نیازمند حضور افراد متخصص و حمایت مسئولین می باشد .

صادق زاده با تاکید بر توانمندسازی مددجویان اظهار داشت : بهزیستی کرمان با هدف توانمندسازی پایدار و موثر جامعه هدف خود علاوه بر بهره مندی  از رویکرد ها و سیاستهای کلان بهزیستی کشور دراین راستا به دنبال پیاده کردن برنامه ها و راهکارهای عملی بصورت بومی درسطح استان است.