شورای معاونین اداره کل بهزیستی استان کرمان بمنظور بررسی برنامه ها و اهداف بهزیستی در سال 93 با حضور اعضاء برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : دراین جلسه دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان به بیان نکات لازم درخصوص برنامه های بهزیستی در سال 93 پرداخت واز اعضاء خواست تا با همت  و تلاش و برنامه ریزی دقیق فعالیت های بهزیستی در سال 93 را دنبال نمایند.
وی با اشاره به برخی فعالیت های صورت گرفته در سال 92 گفت :خوشبختانه بسیاری از طرحها و برنامه ها در سال 92 را در حالی  به سرانجام رساندیم که برای اولین بار در تاریخ بهزیستی کرمان عملی شده بود. دکتر عباسی ارتباط با خیرین و جذب کمکهای مردمی برای کمک به جامعه هدف بهزیستی را از اقدامات مهمی بر شمرد که در سال 92 در بهزیستی کرمان صورت گرفته است .
وی افزود : خوشبختانه با تعامل صورت گرفته توانستیم کمک های نقدی و غیر نقدی فراوانی برای جامعه هدف بهزیستی فراهم نمائیم.
مدیرکل بهزیستی کرمان از معاونین و روسای ستادی خواست تا با ارزیابی فعالیت های خود در سال 92 ،عملیاتی نمودن برنامه های بهزیستی در سال 93 را با روند رو به رشدی نسبت به گذشته دنبال نمایند.