رضا شجاع حیدری رئیس اداره بهزیستی شهرستان نرماشیر گفت : ضیافت الهی فرزندان بهزیستی و مددجویان نرماشیر با حضور امام جمعه ، فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، شجاع حیدری حمایت از معلولین ، کودکان بی سرپرست ، زنان سرپرست خانوار را از اهداف برگزاری این ضیافت عنوان کرد و افزود: بهزیستی با دعوت از خیرین خواستار همراهی با جامعه هدف در بحث درمان ، اشتغال ، مسکن و تحصیل مددجویان می باشد.