سید شورش دلپسند شناگر معلول کرمانی که موفق به کسب دو مدال طلا و نقره از مسابقات شنای برلین شده بود با استقبال پرشوری که با حضور صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان ،مهندس نخعی رئیس هیأت ورزشهای جانباران و معلولین استان کرمان ،مولا رئیس هیأت ورزشهای  ناشنوایان ، نمایندگانی از سوی اداره کل ورزش و جوانان و جمعی دیگر از وزشکاران  معلول و ورزش دوستان به کرمان بازگشت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،سید شورش دلپسند ورزشکار معلول کرمانی شرکت کننده در مسابقات جهانیIDM که در شهر برلین آلمان برگزار شده بود توانست مدال طلای ۱۰۰ متر پروانه و مدال نقره ۴۰۰ متر آزاد را به خود اختصاص داد.