مراسم اسقبال از سجاد سعید نابینای گلبالیست کرمانی و عضو تیم ملی گلبال نابینایان ایران، در بازگشت از مسابقات پارآسیایی مالزی با حضور مدیری مدیر اداره بهزیستی شهرستان کرمان،جهانشاهی معاون آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از ورزشکاران و ورزش دوستان در محل فرودگاه کرمان برگزار  شد.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، تیم گلبال نابینایان ایران در مسابقات پارآسیایی مالزی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و مدال طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.