مراسم ضیافت افطار با حضور جمعی از فرزندان بهزیستی ، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ، مدیر و معاون بهزیستی شهرستان کرمان ، خیرین و مسئولین محلی شهر زنگی آباد و کارشناسان در محل خیریه بیت الکوثر زنگی آباد کرمان برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان خیریه بیت الکوثر زنگی آباد در دوازدهمین شب از ماه مبارک رمضان میزبان فرزندان مراکز ،مسئولین محلی ، معاونین ، روسا و کارشناسان بهزیستی استان بود .