همزمان با آغاز هفته بهزيستي به همت دفتر تربيت بدني و دفتر شبه خانواده بهزيستي شهرستان کرمان يك دوره مسابقات ورزشي ويژه فرزندان شبه خانواده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان احمدی پورمدیر بهزیستی شهرستان کرمان گفت: هدف از برگزاری جشنواره فرزندان ، استعدادیابی فرزندان شبه خانواده وارتقاء توانمندی اجتماعی فرزندان می باشد .

احمدی پور با تاکید بر ارتقای سلامت روان کودکان و نوجوان اناظهار داشت : ایجاد و فرهنگ سازی حس نوع دوستی و همچنین آموزش همکاری بین فرزندان تحت پوشش مراکز بهزیستی، ایجاد حس همدلی و همراهی در رقابت های ورزشی سالم و داشتن ارتباط اجتماعی مناسب، ایجاد فضای پر نشاط برای فرزندان مراکز شبه خانواده و ترویج فرهنگ سلامت از جمله مواردی است که در برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی فرزندان دنبال شده است.

فرزاد فروزی، مسئول ورزش و رفاه اداره کل بهزیستی استان کرمان عنوان کرد: هدف از برگزاری مسابقات آمادگی و جسمانی فرزندان شبه خانواده در کرمان، ارزیابی آنها از لحاظ آمادگی جسمانی است تا افراد مستعد مشخص و به اردوها و تیم های استان دعوت شوند.

وی با اعلام اینکه طرح استعدادیابی با شرکت حدود 50 پسر از 4 ماه پیش به صورت تست گیری آغاز شده است، یادآور شد: این اولین دوره ای است که این کار به صورت مسابقه ای انجام می شود.

در پایان این رقابت ها، در رده سنی 13 تا 15 سال، امید علی نقی، ابوالفضل یوسف زاده، ابوالفضل محسنی، محمد مهدی وصفی زاده، مهدی حسنی سعدی و امیر حسین ایرانپور حائز رتبه ی برتر شدند.