به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : مسابقه دسر ویژه همکاران خانم و همسران آقایان شاغل اداره کل بهزیستی استان کرمان با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.

در این مراسم به 5 نفر از منتخبین با داوری داوران بین المللی از اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان جوایزی اعطاء شد.

نفر اول : رحیمه عامری

نفر دوم : نعیمه عشقی

نفر سوم : زهره رمضانی پور

نفر چهارم : شوکت بالنده

نفر پنجم : مطهره حسن زاده