به همت اداره کل بهزیستی استان کرمان و درراستای اجرای طرحهای پیشگیرا نه بهزیستی جهت کنترل و مهار آسیب های اجتماعی نشست تخصصی جایگاه ویژه  مسائل اجتماعی در توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین جلسه رزم حسینی ضمن تقدیر از زحمات فعالان عرصه رفاه اجتماعی و تاکید بر اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی به نحوی که این بحث تبدیل به دغدغه مسئولین ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز گردیده است عنوان داشت همه مسئولین و صاحبنظران مسائل اجتماعی به این نتیجه رشیده اند که باید با فوریت نسبت به برنامه ریزی کارشناسی و مهندسی شده جهت مقابله با این معضل اقدام کنیم و با برنامه ها و طرحهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نسبت به کاهش و کنترل آسیبها و معضلات اجتماعی اقدامات موثر و ماندگاری صورت پذیرد و درهمین راستا است که این جمع دور هم گرد آمده اند تا با برنامه ریزی منسجم و حساب شده و با کمک از نیروها و ارگانهای داوطلب و با تکیه    بر توان مردمی احاد جامعه به مقابله با این معضلات بپردازیم.
وی با بیان این مطلب که برای داشتن جامعه ای پویا و پیشرو باید بین ارکان توسعه در همه ابعاد توازن به وجود آورد تا بتوان شاهد پیشرفت و پویایی جامعه باشیم ، لذا این مهم می طلبد تا با استفاده از امکانات موجود و طراحی طرحهای کارشناسی برپایه توان مردمی ابتدا در چند نقطه استان طرحهای فوق را به مرحله اجرا در آوریم و پس از آن با رفع مشکلات و کاستیهای این طرحها و به منظور اثر بخشی قوی تر اقدامات، آنان را در سطح استان و نهایتاً بصورت کشوری گسترس دهیم.

درادامه صادق زاده مدیرکل بهزیستی  پس از عرض خیرمقدم به حاضرین درجلسه به ارایه گزارشی از وضعیت اجتماعی موجود پرداخت و عنوان داشت بدلیل نبود برنامه های مهندسی شده و کارشناسی که موجب تدوین نقشه راهی درراستای جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی گردد لازم است در این حوزه فعالیتی جدی و مدبرانه را آغاز کنیم ، لذا در پی همین امر مهم بهزیستی به عنوان متولی تخصصی مسائل اجتماعی اقدام به تدوین و تهیه بیش از 11 طرح برپایه پیشگیری و به منظور کاهش  و کنترل  آسیب اجتماعی نموده است
که چهار طرح اصلی و مهم این مجموعه پس از طی مراحل تخصصی و کارشناسی به امضاء رسیده و در مراحل مختلف عملیاتی قرار دارند.
وی در ادامه با بیان این مطلب  که آسیبهای اجتماعی در بازه زمانی طولانی مدت شکل می گیرند ، لذا طبیعی است که روند کاهش و کنترل آن نیز طولانی و زمان بر است بر لزوم تکیه بر توان مردمی جهت این اقدام تاکید نمود و خاطر نشان کرد برپایه هویت ذاتی بهزیستی که سازمانی است با نقش پیشگیرانه و مسئول طراحی و برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در سطح جامعه طرحهای فوق تهیه و تدوین گردیده اند که اجرای موثر و ماندگار آنها قطعاً نیازمند همراهی و همدلی همه ارگانها و آحاد جامعه می باشد.
در ادامه این نشست کارشناسان حاضر در جلسه به تشریح فعالیتهای انجام شده و توضیح درخصوص طرحهای فوق پرداخته و به بحث و تبادل نظر با مسئولین پرداختند.