با حضور مدیر کل و کارشناسان حوزه امور اجتماعی  بهزیستی استان کرمان و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نشست صمیمی با مدیران مراکز شبه خانواده بهزیستی در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به حضور پررنگ  مراکز و خیرین در امر نگهداری و تربیت فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست گفت : حضور فرزندان موفق شبه خانواده در سطوح مختلف علمی ، هنری و ورزشی تلاش دلسوزانه مددکاران و کارکنان مراکز بیشتر به چشم می آید .

صادق زاده با بیان اینکه امروزه با مشکلات اجتماعی متفاوتی درگیر هستیم اظهار داشت : برای کاهش آسیب های اجتماعی و کمک به آگاهی خانواده ها باید رویکردهای جدید علمی و عملی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد .

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تقدیر از همت بلند و زحمات مسئولین و کارشناسان مراکز نگهداری فرزندان عنوان کرد :  بایستی به سمت خانواده محوری حرکت کنیم و از این بابت نیاز است با مددکاری فعال به سمت کوچک کردن مراکز و سپردن کار به مراکز کوچک و خانواده محور مسائل و مشکلات فرزندان را جهت ورود به جامعه به حداقل رساند.

وی گفت :  تعدادی از استانها از جمله کرمان هم اکنون بصورت پایلوت درخصوص طرح مراقبت مشارکتی درحال فعالیت هستند تا علاوه بر کاهش هزینه ها ، با نگهداری فرزندان در خانواده ها بعد عاطفی آنان در محیط خانواده ها را رشد دهیم لذا در تلاشیم با هموار نمودن مسیر قانونی به سمت راهکارهای نوین و نو درجهت نگهداری از فرزندان گامهای موثری برداریم .