سومین نشست شورای معاونین بهزیستی استان کرمان به ریاست مدیرکل بهزیستی صبح امروز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، دراین نشست مدیرکل بهزیستی با تاکید بر اینکه اخلاق ضروری ترین امتیاز بشر بشمار می رود، ماه مبارک رمضان را فرصتی برای خود سازی افراد و تلاش برای اصلاح رفتارهای غیر اخلاقی در جامعه دانست و گفت : متأسفانه برخی بد اخلاقی ها در جامعه ما رواج یافته که باید برای بهرهمندی از جامعه ای سالم همت کنیم تا رفتارهای نادرست و عادتهای غلط اصلاح گردد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین اقدام برای رعایت بی اخلاق در جامعه انجام عکس العمل های اخلاقی می باشد اظهار داشت : توفیق الهی برآن بوده که خدمت به جامعه هدف بهزیستی امروز در اختیار افرادی قرار گیرد که همه از تجربیات ارزشمند و تخصص برخوردارند ، لذا وظیفه ماست تا با رعایت قوانین ، شفافیت در روند ارائه خدمات و تلاش برای ساختن جامعه ای سالم در برابر بی اخلاقی های با رعایت اخلاق منطقی که مورد قبول شرع و عرف است به فعالیت های خود در بهزیستی ادامه دهیم .
صادق زاده در ادامه از اعضاء خواست تا برنامه ها و فعالیت های خود را در قالب زمان بندی مشخص و با همدلی و همراهی پرسنل پیش برند.
در ادامه این نشست اعضاء شورای معاونین به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات و ارایه عملکرد سه ماهه خود در سال جدید پرداختند.