دردومین روز  از دهه فجر رئیس و کارکنان بهزیستی شهرستان بافت  با شرکت در نماز جمعه، نمایشگاه آثار نقاشی و کاردستی کودکان مهدهای تحت نظارت و دستاوردهای زنان سرپرست خانوار برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بافت :  در این نمایشگاه  با مضمون انقلاب اسلامی و دهه فجر ، دستاوردهای زنان سرپرست خانوار شامل فرش و گلیم ، سنگهای قیمتی ،  هنرهای دستی کودکان مرکز شبه خانواده بزنجان و مرکز بیماران مزمن روانی فاطمیه ، استقرار خودرو 123 ، استقرار ویلچیر ، حضور تیم مراقبتی سالمندان بنیاد فرزانگان امید واجرای طرح حامی ، مورد بازدید مسئولین و نمازگزاران قرار گرفت .