برگزاری نمایشگاه پیشگیری و درمان اعتیاد قلعه گنج هم زمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه پیشگیری و درمان اعتیاد به همت اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی با هدف از برگزاری این نمایشگاه در حاشیه برنامه گنج رمضان آگاهسازی و پیشگیری و درمان اعتیاد می باشد که علاوه برارائه برو شور و کتاب ، خدمات مشاوره ای به شهروندان قلعه گنجی ارائه می شود.