همایش یک روزه بهداشت و روان ویژه 350 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی با همکاری بهزیستی ، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این همایش که با هدف آگاه سازی دانش آموزان در راستای تلاش برای سلامت روان و حفظ منزلت انسانی برگزار شد ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اهمیت توجه به بحث سلامت و روان درجامعه گفت : از دغدغه های مهم برنامه ریزان در جوامع پیشرفته امروز پرداختن به بحث تأمین سلامت روان جامعه است که در ایران نیز با توجه به روند رو به رشد کشور برنامه ریزی و انجام برنامه هایی در دستور کار دستگاهها قرار گرفته است .


صادق زاده افزود: همه دستگاههای مرتبط و غیر مرتبط برای داشتن جامعه ای سالم که در آن فرهنگ توجه به بهداشت و سلامت روان نهادینه شود باید تلاش کنند.
وی پیشرفت های صورت گرفته در دنیای امروز و بروز مسایل مختلف اجتماعی را از ضرورت های توجه به سلامت روان خانواده ها و بطور کلی جامعه بر شمرد و اظهار امیدواری کرد با همکاری همه آحاد جامعه و برنامه ریزی دستگاههای دولتی مرتبط و غیر مرتبط بتوانیم گامهای بلندی در مسیر سلامت روح و روان جامعه برداریم.
در ادامه این همایش رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز گفت : در هرجامعه ای نیروی انسانی شاخص توسعه آن جامعه بحساب می آید که می توان باتوجه به سلامت روح و روان جامعه ای فعال و پویا داشته باشم.
سلاجقه افزود: اگر همه هیجانات ، افکار و باورهای متناسب با جامعه باشد و بتوانیم از خود عملکرد مثبتی بجا بگذاریم می توانیم جامعه ای موفق داشته باشیم.
گفتنی است در ادامه این همایش جمعی از روان شناسان و روان پزشکان درخصوص چگونگی داشتن سلامت روان به بیان مطالب خود پرداختند.