همایش سالمندان با حضوربازنشستگان و سالمندان اداره بهزیستی راور ،مرکز بهداشت،اداره ورزش و جوانان و کمیته امداد امام خمینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راور در این برنامه از سالمندان تست های مختلف سلامت از جمله فشار خون،قندخون و توصیه ها و مراقبت های دوران سالمندی انجام و آموزش داده شد.

شرکت کنندگان با انجام ورزش همگانی و بیان خاطرات گذشته و برنامه های مختلف فرهنگی وصرف صبحانه روز به یادماندنی را سپری کردند .