همایش یک روزه سلامت روان و تاب آوری با همکاری اداره آموزش و پرورش وبهزیستی استان کرمان با حضور قائم مقام مدیر کل بهزیستی کرمان ، رئیس اداره مشاوره تربیتی – تحصیلی آموزش و پرورش ، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش و جمعی از دانش آموزان دختر دوره متوسطه  اول در محل سالن اجتماعات شهید نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس بلندی قائم مقام مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به اهمیت و توجه ویژه به مقوله سلامت روان در دانش آموزان گفت : حمایت های عاطفی و اجتماعی خانواده ها از فرزندان زمینه ساز ارتقاء سلامت روانی – اجتماعی آنان می شود .

عباس بلندی با تاکید بر استفاده درست  دانش آموزان از موقعیت ها ی جوانی و نوجوانی بیان کرد : با توجه به تکنولوژی جدید و توسعه جوامع ، افراد به سلامت روان در سطح بالاتر نیاز دارند .

وی استفاده از توان روانشناسان و مشاورین برای حل مسائل به ویژه مشکلات دوران تحصیل و نوجوانی را بسیار مهم دانست و عنوان کرد : عوامل متعددی تهدید کننده سلامت روان می باشد که باید از متخصصین حوزه سلامت  در این زمینه کمک گرفته شود .

منصور مرتضوی رئیس اداره مشاوره تربیتی – تحصیلی آموزش و پرورش با بیان اینکه سبک زندگی آگاهانه زمینه ساز سلامت روان است عنوان کرد : عواملی مانند روابط اجتماعی و فردی ، امید به زندگی اعتماد به نفس و روابط خانوادگی در بوجود آمدن سلامت روان افرا جامعه موثر می باشند .

مرتضوی  سن جوانی و نوجوانی را بسیار حساس خواند و خاطر نشان کرد: به دلیل شکل گیری شخصیت افراد در این سن ، نبود حمایت های روانی موجب بوجود آمدن اختلالات  فراونی در بین جوانان می شود .