Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø§Ø±ÛŒ همایش پیاده روی و دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد در روستای فهرج

اهالی روستای سکهور فهرج ضمن شرکت در همایش پیاده روی در دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مسجد امام حسین این روستا نیز شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه جلالی رئیس پاسگاه با اشاره به عوارض مصرف مواد مخدر گفت : با برگزاری دوره های آموزشی و پیشگیری از مصرف مواد ویژه خانواده ها و جوانان با هدف آگاهی از عوارض مخرب مواد مخدر می توان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام های مثبتی برداشت .
یکی از اهداف مهم این همایش و دوره آموزشی :آگاه سازی خانواده ها ،آشنایی بافواید ورزش جهت پیشگیری از اعتیاد ، حضور جوانان و نوجوانان در میادین ورزش تشویق جوانان به سمت ورزش به جای اعتیاد می باشد .