به منظور بهرمندی کارکنان از جسم و روح سالم ورزش صبحگاهی با حضور پرسنل ستاد مرکزی ،بهزیستی شهرستان کرمان ،تعدادی از فرزندان شبه خانواده و جمعی از شهروندان ،ورزش صبحگاهی در محوطه ستاد مرکزی بهزیستی کرمان  برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این برنامه جذاب و سرشار از انرژی که با همکاری واحد تربیت بدنی  بهزیستی ،هیأت و رزشهای نابینایان و کم بینایان و هئیت ورزشهای همگانی استان کرمان برگزار شد. حاضرین زیر نظر مربیان ورزش همگانی به اجرای حرکات ورزشی پرداختند.