چهارمین کارگاه آموزشی غربالگری کودکان اتیسم به همت معاونت امور توانبخشی و با همکاری موسسه خیریه  ثامن الحج مرکز بیماریهای خاص در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره آموزشی دو روزه که با حضور 150 نفر از مدیران مهدهای کودک و روانشناسان مراکز مشاوره شهرستان کرمان برگزار شد ، مدرس این دوره آموزشی به بیان مباحثی درخصوص نحوه غربالگری و آموزش تست های تکمیلی پرداخت و با انجام مصاحبه عملی با دو خانواده دارای فرزند اتیسم نکات لازم را درباره نحوه مصاحبه و تکمیل تست های ویژه این گروه  در این نکات لازم را ارایه نمود. شایان ذکر است ، طرح غربالگری ویژه کودکان بزودی توسط بهزیستی درسطح شهر کرمان اجرا می شود.