کارگاه آموزشی مهارتهای فردی ، گروهی مدیریت چالش و آسیبهای اجتماعی با حضور رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهنوج ، امام جمعه ، فرماندار و مسئولین شهرستان کهنوج در محل سالن اجتماعات  اداره بهزیتی کهنوج برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از کهنوج سالاری رئیس اداره بهزیستی کهنوج با اشاره به اهمیت ارتقاء مهارت ها در افراد گفت :   :با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع بشری در علم و صنعت به همان میزان شاهد آسیبهای نو پدید و بحرانهای اجتماعی  نو ظهور در جوامع هستیم و ریشه یابی برای شناخت دلایل بروز این آسیبها دراجتماع برای مصون ماندن از خطرات و آسیبهای احتمالی ضروری است .

سالاری با اشاره به اشکال آسیب های اجتماعی به صورت رفتارهای پرخطر گفت : تحقیقات علمی و روانشناسی نشان می دهد عدم مهارت کافی و آموزش در این زمینه علت این آسیبها است بطوری که خشونت امروزه در بین افراد جامعه مخاطره آمیزترین آسیب اجتماعی محسوب می شود .

وی خاطر نشان کرد : آموزش مهارتهای فردی ،گروهی و اجتماعی به ویژه برای  زنان ، اولین قدم برای مصون سازی اجتماع دربرابر خطرات نوپدید اجتماعی است. خانواده ،مدرسه و اجتماع سه رکن اساسی و مثلث تربیتی است که با تعامل  این سه رکن و مشارکت نهادها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی دیگر که دائما از همدیگر تاثیر می پذیرند میتوان از بروز و گسترش آسیبها جلوگیری کردد.

حجت الاسلام و المسلمین افشارمنش امام جمعه شهرستان کهنوج  در این جلسه با اشاره به جایگاه رفیع زن گفت: دراسلام فلسفه ازدواج  آرامش رو ح و روان انسانهاست  متاسفانه در جنوب استان به جای اینکه به دنبال کسب مهارتهای فردی و اجتماعی در زندگی باشند درگیر و دنبال رمال و دعا نویس هستند که اینکار اشتباهی بس بزرگ است و پناه بردن بعضی افراد به اعتیاد و آسیبهای اجتماعی نشان دهنده عدم تمرکز و محبت در افراد خانواده می باشد.

وحدت عیدی فرماندار کهنوج با تشکر از برگزاری این کارگاه آموزشی ازطرف  اداره بهزیستی شهرستان کهنوج  و با اشاره به نقش محوری زنان در جامعه ،خانواده و اهمیت آن در اسلام عنوان کرد : زن به عنوان مهمترین رکن یک خانواده و جامعه در توسعه و پیشرفت و آبادانی کشور نقشی اساسی و تاثیر گذار دارد.